2009/12/28

Christmas nights

Walking home from work, I took a time to walk in the old part. Just not to return home without doing something special. Just to take my time to breath the calm of these streets.
Lanetik etxerako bidean, alde zaharretik itzuli naiz. Zuzenean etxera ez joateko, zeozer berezia egin nahiean. Denbora hartzeko kaleen ixiltasuna ausnartzeko.
Al volver del trabajo, me he desviado por el casco viejo. Simplemente para no volver directamente a casa, para hacer algo diferente. Simplemente para saborear la calma de las calles a esa hora.

Lights, nearly desert street and a light rain. A strange feeling for a monday.
Argiak, ia jenderik gabeko kaleak eta euri fin bat. Egun arraroa astelehenekoa.
Luces, calles casi desiertas y una fina lluvia. Extraño día para un lunes inocente.

2009/12/25

Christmas Eve
Merry Chrsitams. This year we went to my grandma to lunch with cousins, uncles-aunts, and our grandmother. Always is special to be all together. Hope you all had a great christmas day. Thanks for sharing.
Zorionak. Aurten amamarekin bazkaltzera joan gera, osaba-izebekin, lehengusuekin eta amamarekin. Beti berezia da danak batera egotea. Denek gabon zoriontzua izatea espero diat. Eskerrik asko elkarrekin konpartitzeagatik.
Feliz navidad. Este año hemos ido a comer donde la abuela, con los tíos, los primos y la abuela. Siempre es especial juntarnos a todos. Espero que todos hayais tenido unos días especiales. Gracias por compartir.

2009/12/23

Mother´s gift is ready


I finally finished my mothers Christmas gift. It is a leather portafolio. With some space inside for bringing pencils, movile phone and books for her painting classes. I hope she like it.
Azkenean amaitu dut amaren oparia. Larruzko portafolio bat da. Barruan lekua du lapitzak, horriak eta mobila lagatzeko, bere margo klaseetara joateko. Gustoko izango ote du?
Al final terminé el regalo de navidad de mi madre. Es un portafolios de cuero. Con sitio para llevar lápices, el móvil y hojas a sus clases de pintura. Espero que le guste.

2009/12/22

Knitting bag and Isozaki Towers

Isozaki Towers. Bilbao

A new knitting bag. As I was encoraged so much I decided to keep my work in a good place. From Jezze in South Africa.
Nire puntuarentzako poltsa berria. Hainbeste animatu nautenez, zera gauzak toki egokian eukitzea erabaki nuen. Jezzek zuen poltsa perfektua.
Una nueva bolsa para el punto. Después de los animos de mi abuela, tenía que comprar algo para mantener las agujas en lugar adecuado. Desde Sudáfrica, Jezze.

2009/12/21

SnowSometimes a little walk in the forest, were life is more than live, reminds the importance of things. Just walk and listen. See. Smell. All those little moments imposible to catch in a photo. Running down, playing with Ortxi. Just a little clear moment in a messy time.
Batzutan menditik buelta bat emateak, benetan zerk duen garrantzia gogorarazten dizu. Ibili eta entzun. Ikusi eta usaindu. Argazki batean arrapa ez daitezkeen momentu horiek. Maldan behera elurrean korrika egin Ortxirekin jolasean. Argi momentu bat, denboraldi zoroan.
Hay veces que una pequeña vuelta por el monte, nos despeja y nos recuerda lo que realmente importa en esta vida. Caminar y escuchar. Ver. Oler. Esos pequeños matices imposibles que atrapar por la cámara. Correr montaña abajo en la nieve, jugando con Ortxi. Un poco de claridad en una temporada de caos.

2009/12/17

Imprisioned leavesIn my way to the office. Water falling, freezing leaves...and a bit of sun, just to leave them show their colours.
Lanerako bidean. Ur jauziak, osto izoztuak...eta eguzki apur bat, justo euren koloreak agertarazteko.
De camino al trabajo. Caída de agua, hojas congeladas...un poco de sol, justo para dejar asomar sus colores.

2009/12/15

Corner view: books

Books are quite everywhere at home. These are the "german" ones. Thomas Mann, Herman Hesse, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke (my favorite), etc.

The "rusians". Dostoiesky, Tolstoi, Gorki, Turgeniev.....

The "italians". Alessandro Baricco (lovely way of telling stories), Italo Calvino and his invisibles cities to get lost in...Cesare Pavese...some portuguese, some of Pessoa and Jose Saramago...
As you can see I have quite clasic taste on books. Lately I am reading less...arrive at bed quite tired, and I am reading more "light" books...I am one of those who buys books. I like it. And I try to read or find books that are mentioned in other books, or that someone has told about, or that has some conections...for example I discovered Haruki Murakami´s Norwegian wood in a trip to Italy. A friend told us in a dinner that her girlfriend has said to him, that before going out together he must read that book...so I took note, it must be something interesting. I read also diary books, or correspondence books just to know better the writers I like, to understand better. Books are part of me.
Liburu nahiko klasikoak irakurtzen dituz. Liburuak erostea gustoko dut. Orduak liburu denda batean sartuta igaro, etxean eta kanpoan nagoenean. Beti ekartzen ditut liburuak bidaietatik. Liburuak erreferentziak jarraituz erosten ditut, liburu hau norbaitek izendatzen badu, edo norbaiten elkarrizketan agertzen den edo beste liburu batean ateratzen denean...eta egunerokoak eta eskutitz liburuak ere gustoko ditut, idazleak hobe ezagutu eta ulertzeko. Liburuak nire parte bat dira.
Me gustan los libros bastante clásicos y en general extranjeros del siglo XIX y XX. Me gusta comprar, perderme en las librerías de medio mundo, encontrando, buscando y descubriendo. Siempre que visito alguna ciudad, siempre termino en alguna librería recorriendo sin descanso estanterías y estanterías. Leo por referencia, porque encontré el título en otro libro, porque una novia obligaba a su futuro novio a leer a Murakami, porque aparecía en una película...me gustan también los diarios y los libros de cartas, ayudan a comprender y conocer al escritor-persona. Los libros son parte de mí.

Ginko: Identical post

JGY quoted some lines by Otli about ginko. I was asked to show the ginkos near me.
JGY eta Otlik ginkgoari buruz ibili dira hitzegiten. Hor dihoaz nire ingurukoak.
JGY y Otli han estado jugango con las hojas del gingo. Hay van las mías.2009/12/14

Christmas decoration

Wellcome home!
Ongietorriak etxera!
Bienvenidos a casa!
Tree decoration made of ceramics.
Zeramikan egindako zuhaitzerako adornoak.
Adornos para el árbol hechos de barro.

Light in the entrance. Handmade felt trees and ceramics candle home.
Argia sarreran. Fieltros eginiko zuhaitzak eta zeramikazko etxea.
Luz en la entrada. Árboles de fieltro y casa de cerámica.

2009/12/10

Red balloon.

On Saturday morning we went out to take some photos. There is a photo competition and a friend asked me for some help. I was the "assistant"of this little princess. While her father took photos, I must take care of the doll, change caps, try the balloon to be ok, feed the little princess....and take some photos on my own.
Larunbat goizean argazki batzuk ateratzera joan ginen. Argazki txapelketa dau eta lagun batek laguntza eskatu zidan. Prinzesaren laguntzailea nintzen. Aitak argazkiak ateratzen zizkion bitartean, nik panpina zaindu behar nuen, kapelak aldatu, puzika ondo egon zedin zaiatu, prinzesatxoari jaten eman...eta argazki batzuk atera.
El sábado a la mañana salimos a sacar fotos. Hay una competición de fotografía y un amigo me pidió ayuda. Era la ayudante de la princesilla. Mientras su padre sacaba fotos, yo tenía que ocuparme de sujetar a su muñeca, de cambiarle el gorro, de mantener el globo ok, de darle de comer...y sacar alguna fotito.

I had a brilliant morning. Thanks to both.

2009/12/09

Corner view: evenings

City evenings are becoming blue. The old part is being filled with blue little lights. I cannot say if I like them or not. I think I am a bit blue to say something.
Hiriko gauak urdinak bilakatzen dira. Alde zaharra argi urdinez betetzen hasi da. Ezin dezaket esan gustoko dudan hala ez. Blue xamar nagoela uste diat.
Las noches de la ciudad se están volviendo azules. La parte vieja está llenándose de pequeñas luces azules. No puedo decir si me gustan o no. Creo que me siento un poco "blue".

Home evenings are becoming warm. My grandma (she is 90) has send me these lovely shocks. Handmade socks, just to encorage me to continue knitting.
Etxeko gauak epelak bilakatzen hasi dira. Amamak (90 urte ditu) kaltzetin hauek bidali dizkit. Eskuz eginak daude, eta puntua egiten jarrai dezadan bidali dizkit.
Las noches de casa se están volviendo templadas. Mi abuela (tiene 90 años) me mandó estos maravillosos calcetines. Hechos a mano, simplemente para que siguiera haciendo punto.

2009/12/03

Leather and photo coin purse

I want something special for a friend. Her family is from Zarautz and loves the view of the Getaria Mouse from the beach.
Lagun batentzat zeozer berezia nahi nuen. Bere Zarauzkoa da eta maite du ondartzatik ikusten den Getariko arratoiaren irudia .
Quería algo especial para una amiga. Es de Zarauz y le encanta la foto que hay del Ratón de Getaria desde la playa.So I did a little purse with the photo.
Beraz karteratxoa egin nuen argazkiarekin.
Así que hice un pequeño monedero con la foto.
She is graphic designer and works for a sport cloth company. She cannot be without making things, patchword, cross stiching, ceramics...She was a great taste and her blog is becoming a great reference of links of arts, crafts and design, writen in spanish.
Diseinu grafikoan lana egiten du mendi arropa empresa baten. Ezer egin gabe ezin da ibili, patchword, punto de cruz, zeramika...Gusto haundiko neska diagu eta bere bloga gutxika gutxika, erreferente bat bilakatzen ari da gaztelariaz idatzitakoen artean.
Es diseñadora gráfica y trabaja para una empresa de ropa deportiva. No puede estar sin hacer nada, patchword, punto de cruz, cerámica...Tiene muy buen gusto y su blog se está convirtiendo poco a poco en un referente de enlaces de arte, diseño y manualidades escrito en castellano.

2009/12/02

Corner view: corners of your home

I was late last night. I had no new photos of home....so one of the messy bedside table. With glasses, earrings, rings, bottons, limpbalsam....and a bit of colour.
Atzo gabean berandu nenbilen. Ez nituen etxeko argazki berririk...beraz ohe ondoko mahaitxoa jarriko dut. Betaurrekoekin, eraztunekin, belarritakoekin, botoiak...eta kolore apur bat.
Anoche anduve tarde. No tenía ninguna foto nueva de casa...así que ahí va una de la mesilla de noche. Con las gafas, los anillos, pendientes, botones, cacao...y un poco de color.

Another one of the bookcase. These horses and the tree are made with plastic and are made in Africa. I bought them in a market some time ago. So I made a little space for them to play.
Eta beste hau liburutegikoa da. Zaldiak eta zuhaitza plastikozko tirez egina dago eta Afrikarra da. Merkatu baten erosi nituen orain denbora bat. Beraz leku bat egin diet jolas dezaten.
Esta otra es de la librería. Los caballos y el árbol están hechos con tiras de plástico y fueron hechas en África. Las compré en un mercado hace tiempo. Y ahora les he hecho un lugar para que jueguen.

2009/12/01

No word day


2009/11/30

Snowing. It is snowing!!!

I studied in Bilbao. I used to go by bus everyday to University. This crane is one of the things I remember from the old Bilbao. It has changed a lot in the last 15 years. Everytime I pass near it, it reminds me arriving in Bilbao, the first day of class, afraid of the new place, without knowing exactly what I was going to study and which my future will be. Now, years after, sometimes I find myshelf with the same feelings, looking at that crane with the same eyes.
Bilbon ikasi nuen. Autobusean joaten nintzen egunero Unibertsitatera. Garabi hau betidanik dago hor eta Bilbo zaharra burura ekarten dit. Asko aldatu da azken 15 urtetan. Handik pasatzen naizen bakoitzean unibertsitateko lehen eguna etorten jat burura. Leku berria, ia zer ikasi behar nuen jakin gabe, zer etorriko zenaren beldur. Eta urteak pasa izanda ere, batzutan nere burua berdin sentitzen diat, garabiari aintzinako begi berdinekin begira.
Estudié en Bilbao. Solía ir en autobús todos los días a la universidad. Esta grúa es uno de los símbolos que recuerdo de aquel viejo Bilbao. La ciudad ha cambiado bastante. Cada vez que paso cerca, me recuerda a cuando llegué a clase el primer día, con miedo al nuevo sitio, sin saber exactamente qué iba a estudiar y sin saber cuál iba a ser el futuro. Ahora, años después, me encuentro con esos mismos sentimientos, mirando a la grúa con aquellos mismos ojos.

On Saturday the sea was brave. Today it is snowing. For the first time. All the white that breaks is falling. It is grey, dark and snowing.
Larunbatean itsasoa zakar zegoen. Gaur elurra dau jausten. Lehenengo aldiz. Apurtutako zuri guztia erortzen ari da. Gris, ilun eta elurretan.
El sábado el mar estaba furioso. Hoy está nevando. Por primera vez. Todo el blanco roto, cae. Está gris, oscuro y nieva.

2009/11/26

Christmas gifts

Some years ago I travelled to Poland. I bought some amber stones in Gdánsk. There is one stone left, and we are thinking to ask to made a brooch. My mum wants something special so asked me to design it. I started drawing last night...nothing interesting...Any ideas?
Orain urte batzuk Poloniatik ibili ginen uda baten. Gdánsk-en ambar harri batzuk erosi nituen. Oraindik bat geratzen da eta brotze bat egin diezaguten pentsatu degu. Amak zeozer berezia nahi du, eta diseinatzeko eskatu dit. Atzo gauean marrazten hasi nintzen...baina ezer ez...ideiarik?
Hace unos años estuvimos viajando por Polonia un verano. Me traje unas piedras de ambar de Gdánsk. Todavía queda una y estabamos pensando en mandar hacer un broche. Mi madre quiere algo especial, así que me ha pedido que le haga el diseño. Ayer empecé a dibujar algo...pero nada interesante....alguna idea?

And I continue hand sewing a gift for my mum. Jumping from work to work...hoping to be in time.
Eta eskuz josten jarraitzen diat amaren oparia. Lan batetik bestera saltoka...denboran amaitzearen esperantzarekin.
Y sigo cosiendo a mano el regalo de mi madre. Saltando de un trabajo a otra...espero que me tiempo a terminar con todo.

2009/11/25

Corner view: Menu del día


This is the menu of the sunday. A bit more expensive that the menu in week, but quite economic. It is in the old part and it is quite good. I will try to translate (unfortunately it will loose some of the cheff style of the names).
Just to start: "Chorizo in sider"
First : (to select between)
Mushrooms with foie
Local white beans with pork
Gorgonzola gnoccis in carbonara cream
Tuna (ventresca is one of the parts of tuna) and pepper (piquillo is a red local pepper) salad
Potatoes and vegetables with brie cheese
Second: (to select between)
Green pil-pil cod (pil-pil is a local sauce made with pepers and vegetables)
Hake in oven with panadera potatoes (potatoes in slices)
Veal (carrillera is the part of the veal near the head) in red wine
Entrecôte with foie sauce
Roasted suckling pig with salad.
Desserts: cheese with walnut and quince jelly, pinapple, cake, mango cup, junket....
ON EGIN.

2009/11/24

City sunday morning

I love to walk round the city on Sunday mornings. They have something special. The city is quite silence and few people wander round. It is like having all the city for you.
Igande goizeetan hiritik galtzea gustoko diat. Zeozer berezia du. Hiria erdi ixilik dago eta jende gutxi topa dezakezu bidean. Hiria ia zuretzako bakarrik eukitea modukoa da.
Me gusta caminar por la ciudad los domingos por la mañana. Tiene algo especial. Está casi en silencio y poca gente se cruza conmigo. Es como tener casi la ciudad para tí.

But this sunday has been special. I went to Estibaliz. It is a romanic church just 15 km far from Vitoria. Two friends of mine got married there, but the most beautiful image of it is that I used to come here to draw. Sitting in a camping chair, with classmates trying to discover all the secrets of the arches.
Igandea berezia izan da. Estibalizea joan ginen. Gasteiztik hurbil dagoen eliza eta konbentua da. Bi lagun ezkondu dira hemen, baina irudirik ederrena, aintzinakoa da. Txikitan honera etorten ginen marraztera, kanping aulki batean, portadaren arkuek duten misterioa deskubritu nahiean.
El domingo fue diferente. Fuimos a Estibaliz. Una iglesia-convento Benedictino a pocos kilómetros de Vitoria. Dos de mis amigas se han casado allá, pero la imagen más bonita que tengo del lugar es otra. Recuerdo cómo íbamos a pintar, sentados en sillas de camping, tratando de dibujar los secretos de los arcos románicos.


Love the details of each arch. The little representations in the columns. They are part of my childhood. So I always try to look at it with those eyes. I think my mum keeps the drawings at home.
Maite ditut arko bakoitzeko detaileak. Kolumnetako errepresentazioak. Nire haurtzaroko parte dira. Eta beti begi haregaz begiratzea gustetan jat. Amak marrazkiak gordetzen dituela uste dut.
Me encantan los detalles de cada arco. Las representaciones de las columnsa. Son parte de mi infancia. Me gusta mirarlo con aquellos ojos. Creo que mi madre sigue guardando los dibujos en casa.

2009/11/23

And the winner is......

Well I went to the basket looking for a way to take a winner of the giveaway.
Saskibaloira joan nintzen, irabazlea aukeratzekobideari inspirazio bila.
Me fui al baloncesto en busca de inspiración para elegir un ganador.

So, we win and I thought...I will take the difference between the teams and take a paper.
Irabazi egin genuen, eta zera pentsatu nun...bien bitarteko ezberdintasuna hartu eta zenbaki horrekin paper bat hartu.
Ganamos, y pensé...tomaré la diferencia de marcador y con ese número cojo un papelito.
I took all the comments in the two post related with the giveaway and did a mountain. Take the numer selected in the match and...the winner is: Joyce. Please write me and send me your address in order to receive the little gift.
Giveawayrekin erlazionatutako bi postetan zeuden komentarioak hartu eta multxotxo bat egin nian. Partiduan aukeratutako zenbakia hartu eta...irabazlea: Joyce.
Tomé todos los comentarios de los dos post, relacionados con el giveaway e hice una montañita. Con el número seleccionado del partido...una ganadora: Joyce.
To the rest, thanks so much for reading, for coming to say hello and for being there. And, I have been awarded here. Thanks Ari.


2009/11/20

Serendipity: Lorena

Lorena Arance has just opened a shop in etsy. She is a photographer from Spain, who lives in Palma de Mallorca.
Lorena Arancek ireki berria du denda etsyn. Espainiar foto egilea da, Palma de Mallorkan bizi dana.
Lorena Arance acaba de abrir su tienda en etsy. Es una fotógrafa que vive en Palma de Mallorca.
Her photos, sweet, light and simple are full of sentiments and words.
Bere argazkiek argi berezia dute, nostalgia puntu bat eta hitzez eta sentimentuz beteak daude.
Sus fotos tienen una luz especial, un punto de nostalgia y están rebosantes de sentimiento y palabras.


You can find her here:

The giveaway winner will be posted this weekend or on monday. Have a nice weekend. And be good.