2011/01/26

Corner view: Artist


My mum started to paint when she retaired four years ago. This is her last picture.
Amak pintatzen hasi zen jubilatzean orain lau urte. Hau bere azken kuadroa da.
Mi madre empezó a pintar cuando se jubilo hace cuatro año. Este es su último cuadro

Apart from painting, she knit, beautiful gloves, crochet nearly everything, had done a lot of clothes to us and for her, and has a great hand ability. She is my favourite artist....and the one I love more and more.
Pintatzeaz aparte, josten du, puntua egiten eta gantxilora engantzatua dago, txikitan arropa egiten zigun...Nire artista maiteena da...gero eta gehiago.
Mi madre a parte de pintar, hace punto, cose, hace ganchillo, nos hacía la ropa cuando eramos pequeños y cose para ella...tiene gran habilidad. Es mi artista favorita...y cada vez me gusta más.

Look for more artist just over the corners

2011/01/24

Crafting...thinking...playing...Light was bad, it was late...but I had the moment...playing....
Berandu zan, argia txarra zan...baina momentua izan nun...jolasten
La luz era mala, era tarde...pero tuve el momento...jugar...

What do you think?

Bread, beer and some ideasThis weekend I went to some cooking classes. It was in a new space near my home. I have a great time and enjoyed a lot having hands busy and mind relaxed.
Astebukaera honetak sukaldari klaseetara joan naiz. Etxe ondoan dagoen espazio berri batean. Denbora izugarri ona izan nun eta eskuak lanperutik edukitzeak burua lasaitu egin nindun.
Este fin de semana he ido a clases de cocina. Ha sido en un nuevo espacio cerca de mi casa. Disfrute mucho y tener las manos ocupadas me despejó un poco la mente.


The receips were about center and easter europe bread Holzofenbrot and polish Makowiec.
Europa erdi eta ekialdeko ogiak, Holzonfenbrot eta Makowiec poloniarra.
Recetas de panes del centro-este de europa, Holzofenbrot y el polaco Makowiec.It was cold at home and I spent too much time working...in front of the computer preparing some work for monday.
Etxea hotza zegon eta denbora gehiegi pasa det lanean....ordenagailu aurrean astelehenerako gauzak prestatzen.
La casa estaba fría este fin de semana, y yo he tenido que trabajar....demasiadas horas delante del ordenador.

2011/01/19

Corner view: Organic shapes
Take a walk on the organic shapes....

2011/01/10

Colours, wind and coldThere is a place in the coast where wind is combed. Where waves sing.
Bada leku bat kostaldean non airea orraztua izaten den. Non olatuek abeztu egiten duten.
Hay un sitio en la costa donde el viento es peinado. Donde las olas cantan.

Winter mornings are full of colour. Woolen new gloves. Made by my mum.
Neguko goizak kolorez beteak daude. Artilezko eskularru berriak. Amak eginak.
Las mañanas de invierno son de colores. Nuevos guantes. Hechos por mi madre.Unexpected surprise for a bad begining of the year. When does chinese year begins...maybe that could be better year begining for me?
Ezusteko oparia urte hasiera txar baterako. Noiz eman dakioke berriro urteari hasiera?
Una sorpresa inexperada para un comienzo extraño de año. Me pregunto si podría acogerme a algún otro comienzo de año?

Music:
Placebo. Without you I am nothing